Op 11 februari 2014 hebben wij, vijf scouts uit Enschede, de Stichting Twents Voorjaarskamp opgericht. Wij zijn van mening dat scouting vooruitstrevend kan en moet zijn. Het is voor ons niet slechts een plek waar je een leuke tijd beleeft; Bij Scouting kan je nieuwe initiatieven ontplooien, werken aan je persoonlijke ontwikkeling en contacten leggen voor het leven.

We hebben ons een aantal doelen gesteld:

  • het organiseren, stimuleren en coördineren van nationale en internationale scoutingevenementen;
  • het verspreiden van een modern scouting gedachtengoed in de maatschappij;
  • het opleiden en trainen van scouting vrijwilligers om een succesvolle bijdrage te leveren aan de evenementen en hun loopbaan als scouting vrijwilliger;
  • het betrokken houden van (jong)volwassenen bij scouting organisaties.

De leden van de stichting hebben:

  • vijf TVK Festivals georganiseerd (2012 – 2016).
info@twentsvoorjaarskamp.nl
KvK: 62632175
RSIN: 854895334

Leden van het bestuur van de stichting Twents Voorjaarskamp (vrijwilligers).

Jeroen Koch

Penningmeester

Tim Franssen

Secretaris

Ron Kits

Algemeen bestuurslid

Nico Vermeulen

Algemeen bestuurslid